Truth Be Told in Tagalog

$14.95

Ang isang ina na halos hindi nya nakapiling at walong lalaking posibleng ama niya, si Tashima Dukes ay lumaki nang walang “tunay” na mga magulang. Gayunpaman, sinasabi ng Awit 27:10 “Kapag pinabayaan ako ng aking ama at ina, ako’y handang saluhin ng Panginoon.” Tunay nga na siya ay ginabayan ng Panginoon sa kabila ng pang-aabuso, pagpapabaya at isang walang kasiguraduhang kinabukasan na kanyang naranasan. Milagro nga na maituturing na sa edad na 22, siya ay nakatapos ng Master’s Degree at sa hindi inaasahang pangyayari siya ay napunta sa isang ahensya ng foster care na dating naging bahagi ng kanyang pagkabata. Ang Paghayag ng Katotohanan ay isang napakagandang istorya ng isang dating bata ulila at kung paano ipinakita ng Panginoon ang banal na tadhanang kanyang dapat tahakin.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Truth Be Told in Tagalog”

Your email address will not be published. Required fields are marked *